Aandachtspunten (checklist) voor het organiseren van een kamp

Als je van plan bent om een weekendkamp voor de KG te organiseren, is het van belang dat je met de camping duidelijk afspreekt dat er met middelgrote (2-3 persoons) tenten gekampeerd wordt.

Het is niet verplicht om te kamperen.
Dagje mee kan in overleg met de organisator. Leidraad: volledige deelname kampje: minimaal 3 personen, dagjesmensen: maximaal 3 per dag.
Iedereen die zich heeft aangemeld doet de activiteiten mee naar vermogen. Dat betekent dat iemand tegen de organisator kan zeggen dat hij/zij bijvoorbeeld niet of maar gedeeltelijk mee kan doen.

Voor publicatie in de Convo zijn de volgende gegevens nodig.

 1. Is het een kampeerkamp of een ander soort kamp.
 2. Korte beschrijving van het gebied waar het kamp is en van wat er natuurhistorisch te verwachten is.
 3. Waar kamperen we: naam, volledig adres, telefoonnummer, e-mail, website.
 4. Kunnen er caravans/campers/kampeerauto’s op de kampeerplaats.
 5. Is er mogelijkheid om anders te verblijven? B&B, Yurt, Glamping, huisje(s).
 6. Wie leidt/leiden het weekend? Mobiel nummer vermelden.
 7. Wie maakt een WhatsApp-groep voor het kamp aan.
 8. Wanneer uiterlijk opgeven bij degene die het kamp leidt.
 9. Aangeven of er fietsen nodig zijn.
 10. Eventueel bijzonderheden, bijv. Waarschuwen voor lange wandelingen en/of fietstochten, mogelijkheid om te zwemmen. Betalen voor toegang van een gebied/tuin o.i.d. of korting bij lidmaatschap, dan verzoeken lidmaatschapsbewijs mee te brengen.
 11. Foto voor de Convo en de website.

Degene die de aanmeldingen beheert, stuurt een bevestiging van deelname aan de deelnemers en meldt hierbij ook dat de e-mailadressen van de deelnemers gedeeld worden.Als de activiteit niet doorgaat stuurt degene die de aanmeldingen beheert hiervan een bevestiging aan de deelnemers en aan de (natuurhistorisch)secretaris. e-mail secretaris@kampeergroep.knnv.nl

Vóór het weekend van het kamp stuurt de natuurhistorisch secretaris een formulier op dat gebruikt kan worden voor het verslag en het invullen van bijzonderheden en waarnemingen tijdens het kamp. De deelnemers ontvangen het verslag van degene die de aanmeldingen beheert. Het verslag zal worden toegevoegd aan het natuurhistorisch jaarverslag van de KG en op de website geplaatst worden, eventueel met een foto.

Het stukje voor de CONVO moet uiterlijk op 28 februari/31 augustus ingeleverd zijn bij Marianne van der Heijden, e-mail: voorzitter@kampeergroep.knnv.nl.