vrijdag 17-zondag 19 september Vogelweekend Voorne-Putten door Nel en Tineke.

Voorne-Putten is een van de Zuid Hollandse eilanden en wordt in tweeën gedeeld door een oude rivierarm, de Bernisse. Voornes duin is een van de meest unieke natuurgebieden van West-Europa. Het afwisselende duingebied bestaat uit uitgestrekte duinen, natte duinvalleien, moeras, stille duinmeertjes en bos. We gaan naar het grote duinmeer Bredewater. Vanuit het uitkijkpunt kunnen we de vogels bekijken, oa geoorde fuut. 

Vrijdag volgen we een stukje van de 2 wereldenroute een combinatie van natuur en industrie. Het is een fietstocht van ongeveer 10 km langs vogelkijkhutten met uitzicht op Oostvoornemeer en Maasvlakte. Op het ogenblik is de visarend aanwezig hoop dat hij er dit weekend nog zit!

Zaterdag staan het Quackjeswater, broedgebied van de lepelaar en kleine zilverreiger en de Beningerslikken, vogelreservaat drie kilometer van Hellevoetsluis, in beheer bij Natuurmonumenten op het programma. De fietstocht wordt ingekort. Bij de slikken kan een wandeling van 5 km gemaakt worden als dit haalbaar is wat tijd betreft. Het is een uitgestrekt landschap met kreken, slikplaten en ruigten aan de rand van het Haringvliet en het Spui. Goed beschermende kleding noodzakelijk ivm steekvliegen, teken etc.
Nel wil deze route met de auto doen voor mensen die dat willen.

Zondag kunnen de vroege vogels naar de zeetrektelpost op de 2e maasvlakte voor de zeetrek.
Verder zijn er diverse mogelijkheden voor de zondag.
Vogelobservatorium Tij aan de rand van vogelreservaat Scheelhoek bij Stellendam.
Bredewater
Dat bespreken we zaterdag

Wijziging van de camping
Omdat Zuid Hollands Landschap kamperen met groepen dit jaar nog niet toestaat is uitgeweken naar Camping Ketjil

Camping Ketjil
Berkenrijsweg 15
3233 KH Oostvoorne
Nederland

Let op: de feitelijke ingang is aan de Duinzoom.

De plekken zijn vanaf donderdag gereserveerd.

We gaan zoveel mogelijk op de fiets. Deze kunnen gehuurd worden bij Fietsverhuur van der Velden, F.H.G. van Itersonlaan 1, Oostvoorne -0181483598

Aanmelden en informatie bij Tineke of Nel. Tot half augustus kunnen leden zich aanmelden. Niet leden kunnen zich aanmelden via voorzitter@kampeergroep.knnv.nl

Datum & tijd
vr 17 september 2021 om 14:00
Vertrekplaats

vrijdag 14 uur starten vanaf camping Ketjil.
Berkenrijsweg 15
3233 KH Oostvoorne
Dus niet de Tenellaplas

Bekijk vertrekplaats