vrijdag 28 – zondag 30 mei 2021 Weekend Krimpenerwaard

Dit weekend fietsen en wandelen we in de Krimpenerwaard, het gebied dat grofweg tussen Rotterdam, Gouda en Schoonhoven ligt. Het gebied wordt omsloten door de Hollandse IJssel, Lek en Vlist. Het woord “krimp” betekent rivierbocht en “waard”  een door rivieren omgeven stuk land.

De Krimpenerwaard maakt deel uit van het Utrechts/Hollands laagveengebied, dat oorspronkelijk uit laaggelegen moerassen bestond en vanaf de vroege middeleeuwen ontgonnen is vanuit de omringende rivieren. Er is een actieve natuur-en vogelwerkgroep, waaronder vele werkgroepen met elk hun specialisatie. Ook de KNNV valt hieronder. We gaan fietsen en wandelen vanuit een aantal natuurkernen in het gebied zoals de Berkenwoudse driehoek en het Loetbos. En onderweg genieten van de sloten met prachtige vegetaties, kooibossen, kades, blauw-graslanden en (roof)vogels. Dit weekend zal het gaan om zowel het prachtige open slagenlandschap, planten èn vogels.

We kamperen op een kleine, eenvoudige SVR-camping, gelegen tussen Gouda en Stolwijk.
Adres: boerderijcamping “Vreede is Rijckdom”, Beyerseweg 11, 2821 NC Stolwijk, tel. 06054256817. Op een paar km afstand van de camping kan je eventueel een fiets huren. Gegevens: “Fiets vitaal”, Bovenkerkseweg 11, 2821XS, Stolwijk. tel. 0182-341345. Omdat de camping echt heel klein is, met een beperkt aantal kampeerplaatsen is het nodig je tijdig aan te melden.
Dus: Aanmelden vóór 15 april 2021 per e-mail bij Aletta. Niet leden kunnen zich aanmelden via voorzitter@kampeergroep.knnv.nl

Datum & tijd
vr 28 mei 2021 om 14:00
Vertrekplaats

boerderijcamping “Vreede is Rijckdom”, Beyerseweg 11, 2821 NC Stolwijk, tel. 06054256817.