Verslag Krimpenerwaard

Weekend  Krimpenerwaard 28 – 30 mei 2021

Biotoopsoort: Grasland, moeras, plassen

Weer: zonnig 20 graden

Voor aanvang van de excursie op vrijdagmiddag gaf de excursieleider eerst uitleg over het

programma, ontstaan en achtergronden van het gebied.

Vrijdagmiddag 28 mei.

Fietstocht richting Haastrecht en rondwandeling in 2 groepjes door de polder “Hooge boezem” achter Haastrecht. Dit gebiedje is recentelijk aangelegd met plassen en grenst aan de Vlist. In ca 1 uur werd het natuurgebiedje verkend en grote aantallen vogels en planten genoteerd. Enkele mensen bezochten ’s avonds de nabij gelegen eendenkooi. En ontdekten daar de veenmol. Dit is een vrij groot (35-45 mm) insect, met een gepantserde voorzijde en 2 uitsteeksels in het achterlijf.

Zaterdag 29 mei

Fietstocht door de Krimpenerwaard met een tweetal wandelingen. Eerst rustige fietstocht over boerenweggetjes naar de zg “Berkenwoudse driehoek”. Hier een rondwandeling in 2 groepjes. Dit gebiedje wordt ingesloten door extensief gebruikt graslanden aan weerszijden en is beheer van het Zuid-Hollands Landschap. Ook de vogelhut werd bezocht, maar leverde weinig op. Vervolgens op de fiets in NZ-richting naar het Loetbos langs de N210, waar gelunchd werd onder de overkapping van een oude kapschuur. Ook konden we hier koffie krijgen en gebruik maken van het toilet. Daarna een rondwandeling aan de oostkant van het Loetbos, waar het ook prachtig was. Tenslotte op de fiets terug naar de camping met onderweg nog een stop voor een versnapering bij een boerenschuur aan de kant van de weg.

Zondag 30 mei

Een fietstocht via Stolwijk naar het nieuwe natuurgebiedje “Bilwijk”. De graslanden waren hier prachtig met oa de gestreepte witbol die roodachtig kleurde, geel raapzaad, fluitenkruid en boterbloemen. We maakten hier een wandeling gecombineerd met een tocht over een houtkade. Op de Houtkade zagen we nog een “veenmol” , die driftig gefotografeerd werd. Daarna naar de camping terug gefietst, inpakken en naar huis.