Verslag Paaskamp in Liempde

Verslag Paaskamp

Wij verbleven op camping Blue Woods. Deze is zeer mooi gelegen in het buurtschap Kasteren, gemeente Boxtel in het hart van het Nationaal Landschapspark Het Groene Woud in de driehoek: Den Bosch, Eindhoven, Tilburg. 

De landschapselementen zijn hier kleinschalig, omdat er leemlagen in de ondergrond liggen, die grootschalige verkaveling hebben voorkomen. Dat wil zeggen, op die plekken die in beheer zijn van SBB/NM/BrL/Ark/landgoedeigenaren en kleinere particulieren anders dan boeren en boomkwekers. Wij gingen in dit paaskamp die plekken bezoeken, waar de leem dicht aan het oppervlak ligt: de Brabantse Leembossen.

Daar waar de leem dieper in de ondergrond zit, zie je industriële landbouw en boomteelt. Ark Rewildering is hier m.n. rond het gebied Geelders actief met aankopen en herinrichten, cq teruggeven aan de natuur van boerenland.

We genoten van het coulissenlandschap met de kronkelende weggetjes als we fietsten vanuit de camping door de deelgebieden Geelders, Mortellen, Wijboschbroek en Dommelland.

De grond onder onze tenten was erg vochtig; niet gek als de leem zo dicht onder de oppervlakte zit en het de hele week voor Pasen iedere dag flink geregend heeft.

Josephine heeft als SBB gids vaak groepen mensen rondgeleid in de Geelders en de Wijbosch. Dit wilde ze ook aan de KNNV kg deelnemers laten zien, samen met het authentieke landschap met kronkelende de weggetjes met oa slanke sleutelbloemen, bosanemonen, gulden boterbloemen en pinksterbloemen langs berm en sloot kant. 

Foto E. Fluitsma

We hebben jammer genoeg geen houtsnippen baltsvluchten horen en zien maken toen we na 20.00 uur gingen kijken op een telplek; te vroeg. Een andere avondwandeling ging langs de Dommel bij het buurtschap Kasteren.